ISO 9001:2015

Mūsu kvalitātes sistēma ir veidota saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Lai veicinātu nepātrauktu klientu apmierinātību, nodrošinot noteikto prasību izpildi, mūsu vadība cenšas pielāgot procesus, izstrādājot, ieviešot un nepārtraukti uzlabojot kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti.

Lejuplādēt

ISO 14001:2015

MSSP mēs sistemātiski uzņemamies atbildību par vidi, kas veicina vides ilgtspēju.

Mūsu vides politika ir Vides pārvaldības sistēmas pamats, un tajā ietilpst:

  • vides veiktspējas uzlabošana.
  • atbilstības saistību izpilde.
  • vides mērķu sasniegšana.
Lejuplādēt

ISO 45001:2018

Darba drošības un aizsardzības vadības sistēma ir mūsu vadlīnijas, lai radītu drošus un nekaitīgus darba apstākļus, novēršot ar darbu saistītas traumas un nodrošinātu darbinieku labsajūtu.

Mūsu darbinieki ir mūsu vērtīgākais resurss, un mēs uzņemamies vislielāko atbildību par viņu labklājību.

Lejuplādēt

EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC4

MSSP ir metināšanas procesa atbilstības sertifikāts (WPQR) un apstiprināts atbildīgais metināšanas koordinators (RWC), ko apliecina Inspecta Latvia izsniegts sertifikāts CPR-1325-3056. Tādējādi veiksmīgi noslēgts metināto nesošo tērauda konstrukcijas elementu darbības sertifikācijas procesu klase EXC2 atbilstoši standarta EN 1090 -1: 2009 + A1: 2011 prasībām, kas dod mums tiesības uz šo produktu CE marķējumu. Arī 2021. gada augustā veiktais uzraudzības audits ir kā apstiprinājums šo standartu veiksmīgai uzturēšanai.

Mums ir vairāk nekā 30 gadu pieredze nozarē, un mūsu augsti kvalificētie darbinieki var jums palīdzēt produktu izstrādē un optimizēšanā.

Lejuplādēt

EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC2

Lejuplādēt

ISO 9001:2015

Mūsu kvalitātes sistēma ir veidota saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Lai veicinātu nepātrauktu klientu apmierinātību, nodrošinot noteikto prasību izpildi, mūsu vadība cenšas pielāgot procesus, izstrādājot, ieviešot un nepārtraukti uzlabojot kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti.

Lejuplādēt
Latvija

ISO 9001:2015

Mūsu kvalitātes sistēma ir veidota saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Lai veicinātu nepātrauktu klientu apmierinātību, nodrošinot noteikto prasību izpildi, mūsu vadība cenšas pielāgot procesus, izstrādājot, ieviešot un nepārtraukti uzlabojot kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti.

Lejuplādēt

ISO 14001:2015

MSSP mēs sistemātiski uzņemamies atbildību par vidi, kas veicina vides ilgtspēju.

Mūsu vides politika ir Vides pārvaldības sistēmas pamats, un tajā ietilpst:

  • vides veiktspējas uzlabošana.
  • atbilstības saistību izpilde.
  • vides mērķu sasniegšana.
Lejuplādēt

ISO 45001:2018

Darba drošības un aizsardzības vadības sistēma ir mūsu vadlīnijas, lai radītu drošus un nekaitīgus darba apstākļus, novēršot ar darbu saistītas traumas un nodrošinātu darbinieku labsajūtu.

Mūsu darbinieki ir mūsu vērtīgākais resurss, un mēs uzņemamies vislielāko atbildību par viņu labklājību.

Lejuplādēt

EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC4

MSSP ir metināšanas procesa atbilstības sertifikāts (WPQR) un apstiprināts atbildīgais metināšanas koordinators (RWC), ko apliecina Inspecta Latvia izsniegts sertifikāts CPR-1325-3056. Tādējādi veiksmīgi noslēgts metināto nesošo tērauda konstrukcijas elementu darbības sertifikācijas procesu klase EXC2 atbilstoši standarta EN 1090 -1: 2009 + A1: 2011 prasībām, kas dod mums tiesības uz šo produktu CE marķējumu. Arī 2021. gada augustā veiktais uzraudzības audits ir kā apstiprinājums šo standartu veiksmīgai uzturēšanai.

Mums ir vairāk nekā 30 gadu pieredze nozarē, un mūsu augsti kvalificētie darbinieki var jums palīdzēt produktu izstrādē un optimizēšanā.

Lejuplādēt

EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC2

Lejuplādēt
Dānija

ISO 9001:2015

Mūsu kvalitātes sistēma ir veidota saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Lai veicinātu nepātrauktu klientu apmierinātību, nodrošinot noteikto prasību izpildi, mūsu vadība cenšas pielāgot procesus, izstrādājot, ieviešot un nepārtraukti uzlabojot kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti.

Lejuplādēt