Mēs nodrošinām labāko kvalitāti

Mēs uzskatām, ka apakšuzņēmējam vissvarīgākā kvalitātes kompetence ir veikt klienta vēlamo kvalitātes pārbaudi.

Visā mūsu 30 gadu pieredzē ar ļoti dažādiem klientiem un ļoti atšķirīgiem kvalitātes standartiem mēs esam izstrādājuši īpašu kompetenci pieņemt klientu kvalitātes standartus. Visas jaunās vienības sākotnēji iziet mūsu tehniskās un kvalitātes nodaļas uzraudzību, lai preces jau no sākuma tiktu ražotas atbilstoši klientu prasībām.

 

Uz mākoņiem balstīta kvalitātes sistēma un 3D koordinātu mērīšana

Vairākām mūsu ražošanas iekārtām ir pašregulējošas kalibrēšanas sistēmas, un tādējādi mēs varam sasniegt ļoti augstu procesa atkārtojamību.

Mums ir sava 3D koordinātu mērīšanas sistēma, un mēs strādājam ar mākoņa kvalitātes sistēmu ar sertificētiem materiāliem un dokumentētu izsekojamību.

Mēs nodrošinām labāko kvalitāti

Mēs uzskatām, ka apakšuzņēmējam vissvarīgākā kvalitātes kompetence ir veikt klienta vēlamo kvalitātes pārbaudi.

Visā mūsu 30 gadu pieredzē ar ļoti dažādiem klientiem un ļoti atšķirīgiem kvalitātes standartiem mēs esam izstrādājuši īpašu kompetenci pieņemt klientu kvalitātes standartus. Visas jaunās vienības sākotnēji iziet mūsu tehniskās un kvalitātes nodaļas uzraudzību, lai preces jau no sākuma tiktu ražotas atbilstoši klientu prasībām.

 

Uz mākoņiem balstīta kvalitātes sistēma un 3D koordinātu mērīšana

Vairākām mūsu ražošanas iekārtām ir pašregulējošas kalibrēšanas sistēmas, un tādējādi mēs varam sasniegt ļoti augstu procesa atkārtojamību.

Mums ir sava 3D koordinātu mērīšanas sistēma, un mēs strādājam ar mākoņa kvalitātes sistēmu ar sertificētiem materiāliem un dokumentētu izsekojamību.

Mūsu kvalitātes politika

Mūsu uzņēmuma pamatmērķis ir kļūt atpazīstamiem augstās kvalitātes dēļ.

 

Tas tiks panākts, izmantojot:

 • Organizācijas konteksta noteikšanu un integrētās vadības sistēmas saskaņošanu ar MSSP stratēģisko virzienu.
 • Izpildot gan klientu, gan piemērojamās likumdošanas un normatīvās prasības
 • Organizācijas vadība, iesaistot darbiniekus mērķu un pasākumu plāna noteikšanā
 • Integrētas vadības sistēmas, kuru pamatā ir ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 un ISO 45001:2015, izveidošana, piemērošana, uzturēšana un nepārtraukta efektivitātes uzlabošana
 • Pastāvīga klientu apmierinātības paaugstināšana
 • Jaunu tehnoloģiju izmantošana un darbinieku izglītošana
 • Rūpīga piegādātāju izvēle
 • Apņemšanās uzlabot pakalpojumu kvalitāti, lai pārsniegtu klientu cerības
 • Nepārtraukta uzlabošana ir daļa no ikdienas un ikkatra darba
 • Nodrošinot, ka mūsu politikas un procedūru rokasgrāmatas atspoguļo to, ko mēs faktiski darām
 • Izpratne par to, kā ikviena ieguldītais darbs iekļaujas kopējā darba plūsmā MSSP
 • Nepārtraukti uzlabojot integrēto pārvaldības sistēmu visos posmos, sākot no pasūtījuma saņemšanas līdz darbībām pēc produkcijas piegādes klientam.